Ron Offermans

Ron Offermans houdt zich ook al enkele decennia bezig met onderwaterfotografie – eerst vooral hobbymatig, maar inmiddels al geruime tijd ook professioneel. Met zijn fascinerende foto’s maakt hij de wereld onder de waterspiegel zichtbaar. Hij staat bekend om zijn toepassing van vernieuwende technieken.
Ron werd in 2010 Nederlands Kampioen Onderwaterfotografie en vertegenwoordigde Nederland in 2011 op het WK.
In 2013 en 2015 was hij teamcaptain van het Nederlandse team dat mee deed aan het WK in Cuba en Nederland.
Zijn artikelen over deze bijzondere vorm van fotografie worden gepubliceerd in duiktijdschriften en op -websites. Ook worden zijn onderwaterfoto’s gebruikt in kranten, tijdschriften en wetenschappelijke publicaties.
Ron draagt zijn kennis van onderwaterfotografie met passie over aan andere fotografen. Dat doet hij via zijn Handboek Digitale Onderwaterfotografie, dat in 2011 voor het eerst verscheen, maar ook via cursussen en presentaties over onderwaterfotografie en -biologie – twee interessegebieden die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Als specialist heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het lesmateriaal voor de cursussen onderwaterfotografie en -biologie van de Nederlandse Onderwatersport Bond.

—–

Ron Offermans is already several decades busy with underwater photography – first mainly a hobby, but now for some time professionally.
With his fascinating photographs he reveals the world under water. He is known for his use of innovative techniques.
Ron was Dutch Champion in 2010 Underwater Photography and represented the Netherlands at the 2011 CMAS World Cup.
In 2013 and 2015 he was team captain of the Dutch team that participated in the CMAS World Championships in Cuba and in the Netherlands.
His articles about this particular form of photography were published in dive magazines and on websites. His underwater photographs are used in newspapers, magazines and scientific publications.
Ron passes his knowledge of underwater photography with passion on to other photographers. He has written a book  “The Digital Underwater Photography Manual”, which first appeared in 2011. But he also gives courses and presentations about underwater photography and biology – two areas of interest which are inextricably linked. As a specialist he has made a significant contribution into the development of teaching materials for the underwater photography and biology courses of the Dutch association.

—–

Ron Offermans est déjà plusieurs décennies active dans la photographie sous – marine – d’ abord principalement un passe – temps, mais maintenant pendant un certain temps aussi comme professionnel. Avec ses photographies fascinantes , il révèle le monde sous l’eau. Il est connu pour son utilisation de techniques innovantes.
Ron était champion néerlandais en 2010 de photographie sous – marine et il a représenté les Pays – Bas en 2011 à la Coupe du Monde CMAS.
En 2013 et 2015 , il était capitaine de l’ équipe néerlandaise qui a participé aux Championnats du monde à Cuba et au Pays – Bas.
Ses articles sur cette forme particulière de la photographie sont publiées dans les magazines de plongée et sites web.
Ses photographies sous – marines sont utilisées dans les journaux, les magazines et les publications scientifiques.
Ron aime partager ses connaissances de la photographie sous-marine avec d’autres photographes. Il a écrit  “Le manuel de photographie numérique sous-marine, qui est apparu en 2011, mais aussi il donne des cours et des présentations sur la photographie sous-marine et la biologie – deux domaines d’intérêt qui sont inextricablement liés. Ce spécialiste a apporté une contribution importante au développement de matériel pédagogique pour les cours de photographie sous-marine et la biologie de l’association néerlandaise.