Wedstrijdreglement tekenwedstrijd

‘ONZE WERELD ONDERWATER’


1. Inleiding

De tekenwedstrijd wordt georganiseerd door Duikschool Mototi in samenwerking met Danny Van Belle, gewezen Belgisch kampioen onderwater videografie en 4-voudige winnaar van de ‘Gouden vin’ op het Wereld Festival voor onderwater beelden en kadert in de organisatie van de 8ste HUGYCUP editie, een onderwater foto- & film festival dat doorgaat in het Cultureel Centrum ‘De Fabriek’ – Fabriekstraat 19 – 9520 St. Lievens-Houtem. Een juiste datum zal binnenkort worden meegedeeld.

2. Wie kan deelnemen ?

Alle kinderen van het 1ste tot het 6de leerjaar kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.
Er zal een klassement zijn voor 1ste en 2de leerjaar, 3de en 4de leerjaar, 5de en 6de leerjaar.
Er wordt hierbij vanuit gegaan dat de minderjarige deelnemer toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouders of voogd.
Medewerkers aan de organisatie en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd voor deelname aan de wedstrijd.
Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het wedstrijdreglement.
Dit wedstrijdreglement wordt bekendgemaakt op de website www.hugycup.com

3. Thema
Deelnemen kan door een tekening op te sturen over het thema ‘Onze wereld onderwater’.
De wedstrijd bestaat erin een originele tekening te maken over de zee en zijn bewoners.
Praktische richtlijnen met betrekking tot deelname aan de wedstrijd
– Elke deelnemer mag maximum1 tekening inzenden.
– De techniek voor het maken van de tekening wordt vrij gekozen met uitsluiting van technieken die de bladzijden dikker maken (manuele collage, reliëf, …).
– De tekening dient een originele creatie van de deelnemer te zijn en mag geen verwerking van andere auteursrechtelijke beschermde werken bevatten.
– Het gebruik van computertechnieken en digitale creaties zijn niet toegelaten.
– De wedstrijd vangt aan op maandag 2 september 2019.
– Alle inzendingen moeten uiterlijk binnen zijn op 7 Februari 2020 op volgend adres:

HUGYCUP Tekenwedstrijd t.a.v. Danny Van Belle
Kraaiwinkel 42 – 9450 Haaltert

– Met deelnemende scholen of verenigingen kan ook een afspraak gemaakt worden voor afhaling van de deelnemende werken.
– Op de achterkant van elke in zending wordt de naam en voornaam, telefoonnummer en adres van de indiener in hoofdletters vermeld. Daarnaast wordt ook de naam van de vereniging of de school, de klas en het adres van de school vermeld.
– De organisatie dient op de hoogte te worden gebracht van elke wijziging in deze gegevens en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van foute gegevens.
– De inzending gebeurt op kosten van de deelnemers.

7.Uitsluiting

Indien niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw, behouden de organisatoren zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. Zo kunnen de deelnemers o.m. worden uitgesloten wegens:

  1. Het indienen van de tekening na 7 Februari 2020
  2. Niet bekendmaking van de identiteit
  3. Plagiaat
  4. Niet beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden zoals uiteengezet in dit reglement.

8.Eigendom – en publicatierecht

De winnende tekening zal gebruikt in promotie campagnes voor het HUGYCUP Festival.
De deelnemers verlenen het exclusieve recht om, zonder vergoeding, de tekening te publiceren op de HUGYCUP website mits natuurlijk de vermelding van de naam van de deelnemer. De inzendingen worden niet terug gestuurd naar de deelnemers.
De tekeningen zullen tentoongesteld en/of geprojecteerd worden tijdens het HUGYCUP festival weekend in het Cultureel Centrum – De Fabriek – Fabrieksstraat 19 – 9520 St. Lievens-Houtem.

9. Persoonsgegevens
Ze worden bewaard en enkel verwerkt in het kader van deze wedstrijd, zoals bijvoorbeeld met het oog op het bekendmaken van de winnaar van deze wedstrijd en indien nodig om de deelnemer te contacteren om de informatie in het deelnameformulier te bevestigen of om een eventuele andere noodzakelijke reden ter uitvoering van deze wedstrijd. Deze gegevens worden niet aan derden overgemaakt.
De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien zij de prijs winnen, zij eventueel ook gefilmd kunnen worden voor een (televisie) reportage over de wedstrijd.

10.Jury en beoordeling

  • De jury zal bestaan uit :

Mr. Danny Van Belle, Belgisch kampioen onderwater videografie 2016 en 4-voudig winnaar van de ‘Gouden palm’ op het wereld festival voor onderwaterbeelden.
Mvr. Caroline De Tandt, Duikschool Mototi te Ninove.

11. Prijsuitreiking en te winnen prijzen
De prijsuitreiking zal doorgaan in het Cultureel Centrum De Fabriek, Fabriekstraat 19, 9520 St. Lievens-Houtem.
Alle deelnemende kinderen zullen 2 gratis ‘weekend’ toegangskaarten (ter waarde van 10 € elk) verkrijgen voor het HUGYCUP foto & film festival. De toegang voor kinderen onder de 12 jaar is steeds gratis !
Het festival kan bezocht worden van 10h00 tot 18h00 op zaterdag en op zondag van 10h00 tot 17h00, alsook de prijsuitreiking op zondag om 18h00 in de grote theaterzaal van CC De Fabriek.
De te winnen prijzen zullen bestaan uit waardevolle boekenpakketten, duik of snorkel initiaties, DVD’s in elke categorie met een 1ste, 2de en 3de plaats. De mooiste tekening zal uitgeroepen worden tot winnaar van de HUGYCUP creatieve tekenwedstrijd en bekroond met een uniek keramisch werk van de hand van kunstenares Thessa Van Den Bremt.
Hier bovenop ook nog een mooi prijspakket.