Frédéric DI MEGLIO

Fred Di Meglio is een onderwater fotojournalist. Hij woont in het nationale park van de Calanques (Frankrijk). ORL arts specialist in hyperbare geneeskunde, geneeskunde duiken. Duik Instructeur 2de graad, instructeur CMAS 3*. Voormalig President van de nationale Commissie onderwater foto & video in Frankrijk gedurende 16 jaar en daarna nationaal secretaris-generaal gedurende 8 jaar van de Franse Federatie voor ‘onderwater’ studies en onderwatersport. Huidige voorzitter van het Comité van de regio van de Provencie Alpen Côte d’Azur van deze Federatie.
Foto CMAS niveau 3* instructeur.
Drievoudig Wereldkampioen onderwaterfotografie, met bijna honderd aanstellingen in International Festivals en meer dan honderd reportages in een periode van 30 jaar over de oceanen alsook realisaties van diverse boeken over onderwater fotografie. Meermaals voorzitter van de jury in kampioenschappen en onderwater foto festivals.
Voor hem, een foto is meer dan “iets dat is geweest”, maar meer “hoe werd dit beleeft”
www.dimeglio-Photo.com

Frédéric DI MEGLIO

Fred Di Meglio is an underwater photojournalist. He lives in the national park of the Calanques (France). ORL doctor specialist in hyperbaric medicine, diving medicine. Instructor 2nd degree of diving, instructor CMAS 3* . He has been the former President of the underwater photo-video national commission in France for 16 years and afterwards became national Secretary-General for 8 years of ‘La Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins’. Current President of the regional Committee of the Provence Alps Côte d’Azur of this Federation. Picture CMAS level 3 instructor.
Fred was three times world champion underwater photography, with nearly a hundred appointments in International Festivals of underwater images, more than a hundred of great stories in 30 years on the Oceans and realization of several books on underwater photography.
He’s been President of the jury many times in Championships and underwater photo and video festivals.
For him, more than “one that was”, a photo “is one that has been lived.
www.dimeglio-photo.com

Frédéric DI MEGLIO

Photo-reporter sous-marin, vit dans le Parc national des Calanques (France).  Médecin ORL spécialiste en médecine hyperbare et en médecine de plongée. Instructeur 2e degré de plongée, instructeur CMAS 3*. Ancien Président de la commission nationale photo-vidéo subaquatique France pendant 16 ans puis Secrétaire Général national pendant 8 ans de la Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins. Actuel Président du comité régional Provence Alpes Côte d’Azur de cette Fédération. Instructeur Photo CMAS niveau 3.

Triple champion du monde de photographie sous-marine, avec près d’une centaine de nominations dans les festivals internationaux d’image sous-marine, plus d’une centaine de grands reportages en 30 ans sur les Océans et réalisation de plusieurs ouvrages sur l’image sous-marine. Président de jury à de nombreuses reprises dans les championnats de photo ou les festivals photo et vidéo sous-marines. Pour lui, plus que « un cela a été », une photo « c’est un cela a été vécu ».
www.dimeglio-photo.com