In de verschillende videofilms in competitie worden soms beelden van duikers getoond.
Soms zijn deze beelden totaal niet relevant ten opzichte van de persoon die in beeld wordt gebracht.
In de film betreft het een verhaal waar beelden worden bij gemonteerd.
Wanneer spijtige keuzes worden gemaakt kan de combinatie van scenario en beelden leiden tot een kwetsende scene die niet geapprecieerd wordt door wie dan ook die in beeld wordt gebracht.
Mocht iemand zich geviseerd voelen door een bepaalde film dan verontschuldigen wij ons hiervoor oprecht.
Een nodige reglement aanpassing zal er komen waarbij duikers die in beeld gebracht worden eerst hun uitdrukkelijke toestemming moeten verlenen en ook akkoord moeten gaan met het scenario waarin ze in beeld worden gebracht.